Doe de gratis WOZ-check

WOZ-waarde ontvangen? Doe de gratis check

Alles wat je moet weten over de WOZ-waarde

Wat betekent de WOZ-waarde?

De waarde van je woning wordt de WOZ-waarde genoemd. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting. Heb je een huurhuis? Dan bepaalt de WOZ-waarde mede de hoogte van de huur. Gemeenten bepalen de hoogte van de WOZ-waarde. Dit doen ze vanuit de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde van een huis, bedrijfspand, grond etc. is een geschatte marktwaarde op 1 januari van het voorgaande jaar. Als voorbeeld: de WOZ-waarde die op je beschikking staat die je in 2021 ontvangt heeft als peildatum 1 januari 2020. De WOZ-waarde loopt dus altijd minimaal een jaar achter.

Wat gebeurt er bij verkoop en de betaalde WOZ-beschikking?

Heb je je onroerendezaakbelasting (OZB) al betaald en ga je je woning vervolgens verkopen? Je hoeft niet bang te zijn dat dit geld weg is. In de koopovereenkomst wordt over het algemeen afgesproken dat er een verrekening plaatsvindt tijdens de overdracht bij de notaris. Is deze overdracht bijvoorbeeld op 1 september, dan zorgt de notaris dat de koper jou het bedrag vergoedt van 1 september tot en met 31 december.

Wanneer is de WOZ-waarde bekend?

De WOZ-beschikking ontvang je in de eerste drie maanden van het nieuwe jaar. Op de WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt door de gemeente geschat aan de hand van de marktwaarde op 1 januari van het vorige jaar.

Waar vind ik mijn WOZ-waarde?

De WOZ-waarde vind je terug op je gemeentelijke belastingaanslag, de WOZ-beschikking. Deze krijg in je in de eerste drie maanden van het nieuwe jaar. Ben je de WOZ-beschikking kwijt? Je kunt kosteloos de WOZ-waarde inzien bij het online WOZ-waardeloket van de overheid. Leuk weetje! De WOZ-waarden van woningen zijn sinds 2016 openbaar.

Hoe wordt de WOZ-waarde van jouw woning vastgesteld?

De gemeente bepaald de nieuwe WOZ-waarde ieder jaar opnieuw. Deze WOZ-waarde is de taxatiewaarde van het voorgaande jaar, dit wordt ook wel de peildatum genoemd. De gemeente gebruikt hiervoor referentiewoningen die ongeveer gelijk zijn aan oppervlakte, bouwstijl, bouwjaar, ligging en staat van onderhoud. Ook wordt gekeken wat de verkoopcijfers zijn van de referentiewoning, een andere naam voor woningen vergelijkbaar aan die van jouw woning.
Modelmatige waardebepaling
Omdat de gemeente de WOZ-waarde voor een groot aantal woningen tegelijkertijd berekent, worden alle gegevens met behulp van een computerprogramma en rekenmodellen geanalyseerd. Een nadeel van zo’n modelmatige waardebepaling is helaas wel dat er onnauwkeurigheden in kunnen zitten.

Waarom is een juiste WOZ-waarde belangrijk?

  • De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen.
  • Bij een hogere WOZ-waarde betaal je vaak meer belasting. Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde als basis voor het heffen van onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en soms rioolheffing. Ten slotte gebruikt de Belastingdienst de WOZ-waarde voor bijvoorbeeld inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait), schenkbelasting en erfbelasting.
  • De WOZ-waarde speelt een rol bij de verkoop van de woning.
    Ben je van plan te verhuizen en gaat je woning dus in de verkoop? Dan heb je belang bij een hoge WOZ-waarde.
  • De WOZ-waarde heeft invloed op een eventuele renteopslag.
    Is je WOZ-waarde gestegen en heb je een renteopslag op je hypotheekrente? Dan kan de hypotheekrente mogelijk omlaag. Het risico voor de geldverstrekker neemt bij een hogere woningwaarde af.

Maak bezwaar als jouw WOZ-waarde niet klopt

Heb je het vermoeden dat jouw WOZ-waarde niet klopt? Dan kun je bezwaar maken. Wij helpen je graag verder door gebruik te maken van de bezwaar tool.
Let op! Bezwaar maken moet binnen 6 weken vanaf de datum welke staat genoteerd op je WOZ-beschikking. Soms is een belletje naar de gemeente al genoeg om je WOZ-waarde te laten aanpassen.

"Iedereen verdient een eerlijke WOZ"
TOP