ECHT Makelaars & Taxateurs

Non-conformiteit

De non-conformiteit: wat is dat nou eigenlijk?

Wanneer je een woning koopt heb je als koper een onderzoek plicht. Hieronder leggen we uit wat dit voor jou als koper betekent.

Non-conformiteit

Wanneer je een woning koopt mag je er vanuit gaan dat de woning de eigenschappen beschikt die voor normaal gebruik nodig zijn. Is dit niet het geval? Dan is er sprake van non-conformiteit (artikel 7:17 BW). Wat wordt verstaan onder normaal gebruik? Onder normaal gebruik wordt verstaan dat in de woning gewoon, veilig en met een redelijke mate van duurzaamheid gewoond kan worden, zonder dat het woongenot wezenlijk wordt aangetast. De aansprakelijkheid geldt niet voor gebreken die vooraf zichtbaar waren of wat is vermeldt door de verkoper. Is hier geen sprake van? Dan is in beginsel sprake van non-conformiteit en heeft de koper recht op herstel van de gebreken of kan zelfs ontbinding van de koopovereenkomst gedaan worden.

Wist je dat… je als koper ook een verplichting hebt?!

Onderzoek plicht van koper van de woning

De koper heeft bij het kopen van een woning een onderzoek plicht. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden gehouden voor ieder geconstateerd gebrek. De aansprakelijkheid geldt niet voor gebreken die vooraf zichtbaar waren, of die bij gedegen onderzoek aan het licht komen. En hoe doe je dat dan? Vanuit ECHT Makelaars & Taxateurs raden wij aan om een bouwkundige keuring (ook wel een bouwtechnische keuring) uit te laten voeren. Hiermee laat je onderzoeken wat de onderhoudssituatie is van de woning en kom je achteraf niet voor verassingen te staan.

Daarnaast is het verstandig om onderzoek te doen naar de publiekrechtelijke lasten en beperkingen. Een dergelijk onderzoek is in eerste instantie een verantwoording van de koper. Hiermee wordt bedoeld: de lasten en beperkingen die door een overheid, in de meeste gevallen de gemeente, aan het object zijn gekoppeld. Denk hierbij bijvoorbeeld een ‘toekomstige’ wijziging van het bestemmingsplan of een aanschrijving voor de fundering.

Mededelingsplicht of informatieplicht verkoper

Heeft een verkoper ook verplichtingen? Jazeker! Een verkoper heeft de verplichting om gebreken welke bekend zijn te melden. Dit noemen wij de mededelingsplicht of informatieplicht.
Overigens, als de verkoper niet op de hoogte was van een gebrek, dan kan de koper alsnog een beroep doen op non-conformiteit als de woning daardoor niet geschikt is voor normaal gebruik.

Ons advies

Wij adviseren bij het aankopen van een woning altijd een aankoopmakelaar in te schakelen. Een aankoopmakelaar is op de hoogte van de eventuele (bouw)plannen in de omgeving. Daarnaast is het verstandig om een bouwkundige keuring uit te laten voeren, zo weet je precies wat je koopt.

Ook een woning kopen in Alkmaar of in de regio?
Neem contact op met ons op via 072-20 131 20 of per email [email protected]

Deze BLOG is geschreven in samenwerking met:
Visie Advocaten

TOP